Posted in dasara padagalu, MADHWA, subramanya

Dasara padagalu on Subramanya devaru

ಶರಣು ಶರಣು ರತಿನಾಥಾ ।
ಸುರವರ ಅನಿರುದ್ಧನ ತಾತಾ ।
ಕರುಣಾ ಪಯೋನಿಧಿ ರುಗ್ಮಿಣೀ ಜಾತಾ ।। ಪ ।।

ತ್ವರದಿಂ ಲಾಲಿಸು ಮಾತಾ ।
ಭರತನೆ ಸನತ್ಕುಮಾರಾ ।
ಸುದರುಶನ ಪರಮೋದಾರಾ ।।
ಹರನಂದನ ನತ ಬಂದು ಕುಮಾರಾ ।
ಕರ ಪಿಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರಾ ।। 1।।

ಗುರು ಮೊರೆ ಇಡಲೈತಂದೂ । ದಿವಿ ।
ಜರರಿಗೆ ಮನಸಿಗೆ ತಂದೂ ।
ತರುಣಿಯ ಬಿನ್ನಪ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಬಂದು ।
ಶರೀರವ ಕರಗಿಸಿದೆಂದೂ ।। ಚರಣ ।।

ಮೀನಿನ ಬಸರೊಳು ಪೊಕ್ಕೆ ।
ಆ ಮಾನವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕೆ ।
ದಾನವನನ್ನು ಬಿಸುಟಿದೆ ಕುಕ್ಕೆ ।
ಆ ನೊರಣಿಸಲಿಕ್ಕಿದು ಶಕ್ಕೆ ।। 2 ।।

ಭುವನದ ಅಶೋಕ ಚೂತಾ ।
ನವ ಮಲ್ಲಿಕುತ್ಪಲ ಧರಿತಾ ।
ಪವನ ಉಡುಗಣಪ ವಸಂತ ಮಿಳಿತಾ ।
ಸುವಿಶಾಲ ಅದ್ಭುತ ಚರಿತಾ ।। 3 ।।

ಅಕಳಂಕನಂಗ ಮಾರಾ ।
ಮಕರ ಧ್ವಜ ಶುಕದೇರಾ ।
ಅಕುಟಿಲ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲನುದಾರಾ ।
ಸುಕಥೆ ಅರುಪು ಗಂಭೀರಾ ।। ಚರಣ ।।

Saranu saranu ratinatha |
Suravara aniruddhana tata |
Karuna payonidhi rugmini jata || pa||

Tvaradim lalisu mata |
Baratane sanatkumara |
Sudarusana paramodara ||
Haranandana nata bandu kumara |
Kara pidi krushna kumara || 1 ||

Guru more idalaitandu | divi |
Jararige manasige tandu |
Taruniya binnapa Sivanalli bandu |
Sarirava karagisidendu || 2 ||

Minina basarolu pokke |
A manavara kaige sikke |
Danavanannu bisutide kukke |
A noranisalikkidu Sakke || 3 ||

Buvanada asoka cuta |
Nava mallikutpala dharita |
Pavana uduganapa vasanta milita |
Suvisala adbuta carita || 4 ||

Akalankananga mara |
Makara dhvaja sukadera |
Akutila pranesavithalanudara |
Sukathe arupu gambira || 5 ||


 

ಸುಬ್ಬರಾಯ ಶುಭ ಕಾಯಾ |
ಸುಬ್ಬರಾಯ ಶುಭ ಕಾಯಂಗಜ ನೀನೆ ||
ನಿಬ್ಬರ ಮಹಿಮಾ ದಯಾಂಬುಧಿ ಸ್ಕಂದಾ ||pa||

ಮಾರಾ ಭರತನೆ ಶಂಬ | ರಾರಿ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಕು |
ಮಾರಾ ಸಾಂಬಾ ||
ಸಾರಿದೆ ನಿನ್ನವತಾರ ಮೂಲರೂಪ ||
ಸಾರಿಸಾರಿಗೆ ಸಂಸಾರಮನ ವಿ ||
ಸ್ತಾರವಾಗದಂತೆ
ಹಾರಿಸುದುರವ್ಯಾಪಾರ ಗುಣ ಪಾರಾವಾರಾ ||1||

ಮಾಡುವೆ ವಂದನೆ ಸತತ | ಸಜ್ಜನರೊಳ |
ಗಾಡಿಸು ಭಕ್ತ ಪ್ರೀತಾ ||
ಪಾಡಿದವರ ಕಾ | ಪಾಡುವ ರತಿ-ಪತಿ |
ಈಡಾರು ನಿನಗೇ ನಾಡಿನೊಳಗೆಲ್ಲ |
ಬೇಡುವೆ ದಯವನ್ನು | ಮಾಡುವಿರಕುತಿಯ |
ನೀಡು ಬಿಡದಲೆ ನೋಡು||2||

ಕುಕ್ಕೆಪುರಿಯ ನಿಲಯಾ | ಶ್ರೀಧರ ಬೊಮ್ಮ |
ಮುಕ್ಕಣ್ಣಗಳ ತನಯ ||
ಸೊಕ್ಕಿದ ತಾರಕ ರಕ್ಕಸ ಹರ ದೇ |
ವಕ್ಕಳ ನಿಜ ದಳಕೆ ನಾಯಕನಾದೆ ||
ಪಕ್ಕಿವಾಹನ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ |
ಚಕ್ರ ಐದೊಂದು ವಕ್ರಾ ||3||

Subbaraya subakaya |
Subbaraya nija kayangaja nine |
Nibbara mahima mahambudhi skanda || pa||

Mara Baratane sambarari | sanatku |
Mara kumara samba |
Saride ninnavatara mularupa ||
Sari sarige samsarake mana | vi |
Staravaguvante | harisu |
Dara vyapara guna paravara || 1 ||

Maduve vandane satata | sajjanarola |
Gadisu Bakta prita |
Padidavara kapaduva rati pati ||
Idaru ninagi nadinolagella |
Beduve dayavannu madu virakutiya |
Nidu bidadale nodu || 2 ||

Kukkepuriya nilaya | sridhara bomma |
Mukkannagala tanaya |
Sokkida taraka rakkasa hara | de ||
Vakkala nija dalake nayakanade |
Pakshivahana siri vijayaviththalana |
Chakra aidondu vaktra || 3 ||


ವರಗಳನು ಕೊಡುವುದು ವಾಸುಕಿಯ ಪ್ರಿಯಾ ।
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಒಲಿದು ಕಂಡಮಾತುರದಲಿ ।। ಪ |।

ಇಂದ್ರ ಸಮಾನ ದೇವತೆಯೆ ರತಿಪತಿಯೇ ।
ಇಂದಿರೇಶನ ನಿಜ ಕುಮಾರ । ಮಾರ ।
ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ ಸುಂದರನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ದ ।
ಬಂಧುವೇ ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರಾಣಗಿಂದಧಿಕನೇ ।। 1 ।।

ವನಜ ಸಂಭವನು ಸೃಷ್ಠಿ ಸೃಜಿಪಗೋಸುಗ ।
ಮನದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿಸೆ ಚತುರ ಜನರ ।
ಮುನಿಗಳೊಳಗೆ ಸನತ್ಕುಮಾರನಾಗಿ ।
ಜನಿಸಿ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚರಿಸಿದ ಕಾಮಾ ।। 2 ।।

ತಾರಕಾಸುರನೆಂಬ ಬಹು ದುರಳ ತನದಲಿ ।
ಗಾರು ಮಾಡುತಿರಲು ಸುರಗಣವನು ।
ಗೌರಿ ಮಹೇಶ್ವರರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಪುಟ್ಟಿ ।
ಧಾರುಣಿಯೊಳಗೆ ಸ್ಕಂಧ ನೆನಿಸಿದೆ ।।3 ।।

ರುಕ್ಮಿಣಿಯಲಿ ಜನಿಸಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಉದರದಲಿ ।
ಪೊಕ್ಕು ಶಿಶುವಾಗಿ ಸತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದು ।
ರಕ್ಕಸ ಶಂಬರನೊಡನೆ ಕಾದು ಗೆದ್ದು ಮರಳಿ ।
ಚಕ್ಕನೆ ಸಾಂಬ ನೆನಿಸಿದೆ ಜಾಂಬವತಿಯಲ್ಲಿ ।। 4 ।।

ಜನಪ ದಶರಥನಲ್ಲಿ ಭರತನಾಗಿ ಪುಟ್ಟಿದೆ ।
ಮನೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಚಕ್ರಾಭಿಮಾನಿ ।
ಯೆನಗೊಲಿದ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯನಂಘ್ರಿ ।
ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಲು ಧನ್ಯ ।। 5 ।।

Varagalanu koduvudu vasukiya priya |
Karunadindali olidu kandamaturadali || pallavi ||

Indra samana devateye ratipatiye |
Indiresana nija kumara | mara |
Ondu kaladali sundaranenisikondirda |
Bandhuve ahankara pranagindadhikane || 1 ||

Vanaja sambavanu srushthi srujipagosuga |
Manadalli puttise catura janara |
Munigalolage sanatkumaranagi |
Janisi yoga margadalli carisida kama || 2 ||

Tarakasuranemba bahu durala tanadali |
Garu madutiralu suraganavanu |
Gauri mahesvararige maganagi putti |
Dharuniyolage skandha neniside || 3 ||

Rukminiyali janisi matsya udaradali |
Pokku sisuvagi satiyinda beledu |
Rakkasa sambaranodane kadu geddu marali |
Chakkane samba neniside jambavatiyalli || 4 ||

Janapa dasarathanalli baratanagi puttide |
Mano vairagya chakrabimani |
Yenagolida vijayaviththalareyanangri |
Arcane maduva subrahmanya balu dhanya || 5 ||


ಸಂತತಂ ತೋಷಂ ದೇಹಿ ತ್ವಂ ದೇಹಿ
ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇಹಿ ತ್ವಂ ದೇಹಿ ||pa||

ದೇಹಿ ದೇಹಿ ತವ ಸ್ನೇಹ ಸುಖ ವಚಂ
ಬ್ರೂಹಿ ಸುವಚನಂ ಗಹನ ಜ್ಞಾನಂ ||1||

ಅಭ್ರೋಡುಪ ನಿಭ ಶುಭ್ರಶರೀರಾ
ದಭ್ರ ದಯಾನಿಧೆ ವಿಭ್ರಾಜಿತಶಂ ||2||

ವಾಸವ ಸೇನಾಧೀಶ ಖಳಾನ್ವಯ
ನಾಶ ಸ್ವಜನ ಪರಿಪೋಷ ಸುತೋಷಂ ||3||

ಭೂರಿ ಫಲದ ಭಯದೂರ ಕುಮಾರ ಕು
ಮಾರ ಸುಧಾರಾತೀರಗ ಸುಮತಿಂ ||4||

ಪನ್ನಗ ನೃಪ ಸುಪನ್ನಗನಗಪ ಪ್ರ
ಸನ್ನವೆಂಕಟಪತಿ ಚಿನ್ಮಯ ಭಕ್ತಿಂ ||5||

santataM tOShaM dEhi tvaM dEhi
SrI subrahmaNya dEhi tvaM dEhi ||pa||

dEhi dEhi tava snEha suKa vacaM
brUhi suvacanaM gahana j~jAnaM ||1||

aBrODupa niBa SuBraSarIrA
daBra dayAnidhe viBrAjitaSaM ||2||

vAsava sEnAdhISa KaLAnvaya
nASa svajana paripOSha sutOShaM ||3||

BUri Palada BayadUra kumAra ku
mAra sudhArAtIraga sumatiM ||4||

pannaga nRupa supannaganagapa pra
sannavenkaTapati chinmaya BaktiM ||5||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s