Posted in dasara padagalu, kesava nama, MADHWA, mahipathi dasaru

Kesava nama – Mahipathi dasaru

ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಮುರಹರನ ಸ್ಮರಿಸೆಲಾ ಮನವೇ
ಅಂಜು ಭವಭಯದುರಿತ ಹಿಂಗಿಸುವನು ||ಪ||

ಕೇಶವೆಂದೆನಲು ತಾ ಕ್ಲೇಶ ಪರಿಹರಿಸುವನು
ನಾಶಗೈಸುವ ಭವ ನಾರಾಯಣೆನಲು |
ಮೀಸಲು ಮನದಲೊಮ್ಮೆ ಮಾಧವೆಂದೆನಲು ತಾ ಭಾ-
ವಿಸುವ ಹೃದಯದೊಳು ಗೋವಿಂದನು |
ವಾಸನಿಯ ಪೂರಿಸುವ ವಿಷ್ಣುಯೆಂದೆನಲು ತಾ
ದೋಷ ಛೇದಿಸುವ ಮಧುಸೂದನನೆನಲು |
ಭಾಷೆ ಪಾಲಿಸುವ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೆಂದೆನಲು ತಾ
ಲೇಸು ಗೈಸುವ ಜನುಮ ವಾಮನನೆನಲು ||೧||

ಸಿರಿ ಸಕಲ ಪದವೀವ ಶ್ರೀಧರನೆಂದೆನಲು ತಾ
ಹರುಷ ಗತಿಯೀವ ಹೃಷಿಕೇಶನೆನಲು |
ಪರಮಪಾತಕದೂರ ಪದ್ಮನಾಭೆಂದೆನಲು
ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನ ದಾಮೋದರೆನಲು |
ಸುರಿಸುವ ಅಮೃತ ಸಂಕರುಷಣೆಂದೆನಲು
ಹೊರೆವ ಧರೆಯೊಳು ವಾಸುದೇವನೆನಲು |
ಪರಿಪರಿಯ ಸಲಹುವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೆಂದೆನಲು
ಅರಹು ಗತಿಯೀವ ಅನಿರುದ್ಧನೆನಲು ||೨||

ಪೂರಿಸುವ ಭಾವ ಪುರುಷೋತ್ತಮೆಂದೆನಲು ತಾ
ತಾರಿಸುವ ಜನುಮ ಅಧೋಕ್ಷಜೆನಲು |
ನರ ಜನ್ಮುದ್ಧರಿಸುವ ನಾರಸಿಂಹೆಂದೆನಲು
ಕರುಣ ದಯ ಬೀರುವ ಅಚ್ಯುತ ಎನಲು |
ಜರಿಸುವ ದುರ್ವ್ಯಸನ ಜನಾರ್ದನೆನಲು
ಊರ್ಜಿತಾಗುವುದು ಉಪೇಂದ್ರ ಎನಲು |
ತರಳ ಮಹಿಪತಿ ಪ್ರಾಣದೊಡೆಯ ಶ್ರೀಹರಿ ಎನಲು
ಕರುಣದಿಂದಾಗುವ ಗುರು ಕೃಷ್ಣನು ||೩||

Mun̄jāne eddu muraharana smariselā manavē
an̄ju bhavabhayadurita hiṅgisuvanu ||pa||

kēśavendenalu tā klēśa pariharisuvanu
nāśagaisuva bhava nārāyaṇenalu |
mīsalu manadalom’me mādhavendenalu tā bhā-
visuva hr̥dayadoḷu gōvindanu |
vāsaniya pūrisuva viṣṇuyendenalu tā
dōṣa chēdisuva madhusūdananenalu |
bhāṣe pālisuva trivikramendenalu tā
lēsu gaisuva januma vāmananenalu ||1||

siri sakala padavīva śrīdharanendenalu tā
haruṣa gatiyīva hr̥ṣikēśanenalu |
paramapātakadūra padmanābhendenalu
dāridryabhan̄jana dāmōdarenalu |
surisuva amr̥ta saṅkaruṣaṇendenalu
horeva dhareyoḷu vāsudēvanenalu |
paripariya salahuva pradyumnanendenalu
arahu gatiyīva anirud’dhanenalu ||2||

pūrisuva bhāva puruṣōttamendenalu tā
tārisuva januma adhōkṣajenalu |
nara janmud’dharisuva nārasinhendenalu
karuṇa daya bīruva acyuta enalu |
jarisuva durvyasana janārdanenalu
ūrjitāguvudu upēndra enalu |
taraḷa mahipati prāṇadoḍeya śrīhari enalu
karuṇadindāguva guru kr̥ṣṇanu ||3||

Posted in dasara padagalu, MADHWA, parampara

Jo Jo haadu(Yati/Dasa varenyara)

ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ ತೂಗಿರೆ ಯತಿಗಳ
ತೂಗಿರೆ ದಾಸಗ್ರೇಸರರ ನಾಗಶಯನನು
ರಾಗವ ಪಡೆದಂಥ ಯೋಗಿವರೇಣ್ಯರ ತೂಗಿರೆ ||pa||

ಈ ಮಹಿಯೊಳು ಪುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮುದತೀರ್ಥ
ಸು-ನಾಮದಿ ಕರೆಸುವರ ತೂಗಿರೆ
ಆ ಮುದತೀರ್ಥ ಪದ್ಮನಾಭ
ನಾಮದಿಂದಿರುವರ ತೂಗಿರೆ||1||

ರಾಮನ ತಂದಿತ್ತ ನರಹರಿ ಮುನಿಪರ
ಮಾಧವ ತೀರ್ಥರ ತೂಗಿರೆ ಆಮ-
ಹಾವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರನ ಗೆಲಿದಂಥ
ಶ್ರೀ ಮದಕ್ಷೋಭ್ಯರ ತೂಗಿರೆ ||2||

ಕಾಕಿಣಿತೀರಸ್ಥ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರೆಂಬೊ
ನಾಕಪಾಂಶಜರನ ತೂಗಿರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ತಟದಿ ಜಿತಾಮಿತ್ರರೆಂಬೊ ಪಿ-
ನಾಕಿ ಅಂಶಜರನ ತೂಗಿರೆ ||3||

ರಾಜರಂದದಿ ಸುಖಭೋಜನ ಕೃದ್ಯತಿ
ರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದರ ತೂಗಿರೆ
ವ್ಯಾಜದಿ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರೆನಿಸಿ
ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಮಲಗ್ಯಾರ ತೂಗಿರೆ||4||

ವಾದಿಗಳನು ಯುಕ್ತಿವಾದದಿ ಗೆಲಿದಂಥ
ವಾದಿರಾಜರನ್ನ ತೂಗಿರೆ
ಮೇದಿನಿಯೊಳು ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರೆಂಬೊ
ವೇದವ್ಯಾಸಾತ್ಮಜರ ತೂಗಿರೆ ||5||

ಪರಿಮಳ ರಚಿಸಿದ ವರಹಜ ತೀರಸ್ಥ
ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ತೂಗಿರೆ
ಇರುಳು ಕಾಲದಲಿ ತರಣಿಯ ತೋರಿದ
ಗುರುಸತ್ಯ ಬೋಧರ ತೂಗಿರೆ ||6||

ಪರಮತ ಖಂಡನ ನಿರುತದಿ ಮಾಡಿದ
ಗುರುವರದೇಂದ್ರರ ತೂಗಿರೆ
ಗುರು ಭುವನೇಂದ್ರರ ಕರಜವ್ಯಾಸತತ್ವ
ವರಿತ ಯತೀಶರ ತೂಗಿರೆ||7||

ವರಭಾಗವತಸಾರ ಸರಸದಿ ರಚಿಸಿದ
ಗುರುವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ತೂಗಿರೆ
ಪರಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕೂಡಲಿಯೊಳಗಿರುವಂಥ
ಗುರುರಘುವೀರರ ತೂಗಿರೆ ||8||

ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸರಸದಿ ಪೇಳಿದ
ಪುರಂದರ ದಾಸರ ತೂಗಿರೆ
ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಸುರಮುನಿ ಗರುಹಿದ
ಗುರು ವಿಜಯದಾಸರ ತೂಗಿರೆ ||9||

ಬನ್ನವ ಬಿಡಿಸಿ ಶಿಷ್ಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ
ಭಾಗಣ್ಣ ದಾಸರನ್ನು ತೂಗಿರೆ
ಘನ್ನ ಹರಿಯಗುಣ ವರ್ಣಿಸಿದಂಥ ಜ
ಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ತೂಗಿರೆ ||10||

ಮಾನವಿರಾಯರ ಪ್ರಾಣಪದಕರಾದ
ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರ ತೂಗಿರೆ
ವೇಣುಗೋಪಾಲನ್ನ ಗಾನದಿ ತುತಿಸಿದ
ಆನಂದದಾಸರ ತೂಗಿರೆ ||11||

ವಾಸ ಆದಿಶಿಲಾಧೀಶನ್ನ ಭಜಿಸಿದ
ಶೇಷ್ಠ ದಾಸರನ್ನ ತೂಗೀರೆ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಪರ ನರಕೇಸರಿಗತಿಪ್ರೀಯ
ದಾಸೋತ್ತಮರನ್ನ ತೂಗೀರೆ ||12||

tUgire gurugaLa tUgire yatigaLa
tUgire dAsagrEsarara nAgaSayananu
rAgava paDedantha yOgivarENyara tUgire ||pa||

I mahiyoLu puTTi SrImudatIrtha
su-nAmadi karesuvara tUgire
A mudatIrtha padmanABa
nAmadindiruvara tUgire||1||

rAmana tanditta narahari munipara
mAdhava tIrthara tUgire Ama-
hAvidyAraNyarana gelidaMtha
SrI madakShOByara tUgire ||2||

kAkiNitIrastha TIkAcAryareMbo
nAkapAMSajarana tUgire SrIkRuShNa
taTadi jitAmitrareMbo pi-
nAki aMSajarana tUgire ||3||

rAjarandadi suKaBOjana kRudyati
rAja SrIpAdara tUgire
vyAjadi vijaya sAmrAjyarenisi
vyAsarAjaru malagyAra tUgire||4||

vAdigaLanu yuktivAdadi gelidantha
vAdirAjaranna tUgire
mEdiniyoLu kRuShNadvaipAyanareMbo
vEdavyAsAtmajara tUgire ||5||

parimaLa racisida varahaja tIrastha
guru rAGavEndrara tUgire
iruLu kAladali taraNiya tOrida
gurusatya bOdhara tUgire ||6||

paramata KanDana nirutadi mADida
guruvaradEndrara tUgire
guru BuvanEMdrara karajavyAsatatva
varita yatISara tUgire||7||

varaBAgavatasAra sarasadi racisida
guruviShNu tIrthara tUgire
parama kShEtrakUDaliyoLagiruvantha
gururaGuvIrara tUgire ||8||

hariya mahimeyannu sarasadi pELida
purandara dAsara tUgire
harisarvOttamanendu suramuni garuhida
guru vijayadAsara tUgire ||9||

bannava biDisi SiShyanna pAlisida
BAgaNNa dAsarannu tUgire
Ganna hariyaguNa varNisidantha ja
gannAtha dAsara tUgire ||10||

mAnavirAyara prANapadakarAda
prANESadAsara tUgire
vENugOpAlanna gAnadi tutisida
AnaMdadAsara tUgire ||11||

vAsa AdiSilAdhISanna Bajisida
SEShTha dAsaranna tUgIre
SrEShTha kArpara narakEsarigatiprIya
dAsOttamaranna tUgIre ||12||

 

Posted in dasara padagalu, MADHWA

Haridasa vrunda sthothra

ದಾಸವರ್ಯರಿಗೊಂದಿಪೆ | ದಾಸವರ್ಯರ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ಜನ್ಮಾಂತರದ |
ದೋಷವ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಬೆ ||ಪಲ್ಲ||

ನಾರದ ಮುನಿ ಹರಿ ಯಾಜ್ಞೆಯಿಂದಲೆ ಪುರಂ | ದರ ದಾಸರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ||
ನಾರಾಯಣನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯ| ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹರಹಿದ ||೧||

ಭಜಿಸುವ ಭಕುತರ ಅಗಣಿತ ದೋಷವ| ನಿಜವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವಂಥ ||
ಸುಜನ ಪೋಷಕ ದುಷ್ಟ ಕುಜನ ಕುಠಾರ ಶ್ರೀ | ವಿಜಯರಾಯರ ಪಾದಕ್ಕೆರಗುವೆ ||೨||

ಕೋಪ ರಹಿತಭಕ್ತಪಾಪವಿದೂರಕ| ಶ್ರೀ ಪತಿ ಪಾದ ಕಮಲ ಭೃಂಗ ||
ತಾಪಸೋತ್ತಮ ಭವ ತಾಪನಿವಾರಕ| ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಗೆರಗುವೆ ||೩||

ಧರೆಯ ಸುರರ ಉದ್ಧರಿಸಲೋಸುಗ ದಿವ್ಯ | ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗ್ರಂಥವ ||
ವಿರಚಿಸುತಜ್ಞಾನ ಪರಿಹರಿಸಿದಂಥ| ಹರಿಭಕ್ತಾಗ್ರಣಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ||೪||

ಧರೆಯೋಳು ಹರಿ ಲೀಲಾಮೃತ ವೃಷ್ಟಿ ಗರೆಯಲು | ಪರಿ ಪರಿ ಕಥೆಗಳ ರಚಿಸಿದ ||
ವರದೇಂದ್ರ ಮುನಿಗಳ ಪಾದ ಸಾರಸ ಭೃಂಗ | ಪರಮ ಸುಚರಿತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ ||೫||

ಹರಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವ ಪರಿ ಪರಿ ಶಿಷ್ಯರಿ | ಗರುಹಿ ಕರುಣದಿಂದುದ್ಧರಿಸಿದ ||
ಪರಮತ ತಿಮಿರಕ್ಕೆ ತರಣಿ ಸ್ವರೂಪ ಶ್ರೀ | ಗುರು ಪ್ರಾಣೇಶಾರ್ಯರಿಗೆರಗುವೆ ||೬||

ಗುರು ಪಾದ ಸೇವೆಯ ಪರಿ ಪರಿ ಗೈದು ಈ| ಧರೆಯೋಳು ಧನ್ಯರೆಂದೆನಿಸಿದ ||
ಹರಿ ದಾಸ ಕುಲರತ್ನ ಸರ್ವಸದ್ಗುಣ ಪೂರ್ಣ| ವರ ಶ್ರೀಶ ಪ್ರಾಣೇಶ ದಾಸಾರ್ಯ ||೭||

ಗುರು ಪ್ರಾಣೇಶರಕರ ಸರಸಿಜ ಸಂಜಾತ | ಪರಮ ಭಾಗವತರೆನಿಸಿದ ||
ಮರುತ ಮತದ ತತ್ವವರಿದಂಥ ಸುಖದ ಸುಂ | ದರ ವಿಠಲ ಮೋದ ವಿಠಲರೆಂಬ ||೮||

ಭೂಮಿಯೋಳ್ ವರದೇಶ ವಿಠ್ಠಲನ ನಿಜಭಕ್ತ | ಸ್ತೋಮಕ್ಕೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಿಸುವೆ ||
ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಪಾದ ರಜದೊಳೆನ್ನನು ದೇವ | ನೇಮದಿಂದಲಿ ಹೊರಳಾಡಿಸೊ ||೯||

dAsavaryarigondipe | dAsavaryara pAdakkeragi janmAntarada |
dOShava pariharisikoMbe ||palla||

nArada muni hari yAj~jeyindale puran | dara dAsarAgi janisida ||
nArAyaNana divya nAmada mahimeya| mUru lOkagaLalli harahida ||1||

Bajisuva Bakutara agaNita dOShava| nijavAgi pariharisuvantha ||
sujana pOShaka duShTa kujana kuThAra SrI | vijayarAyara pAdakkeraguve ||2||

kOpa rahitaBaktapApavidUraka| SrI pati pAda kamala BRunga ||
tApasOttama Bava tApanivAraka| gOpAladAsarigeraguve ||3||

dhareya surara uddharisalOsuga divya | harikathAmRutasAra granthava ||
viracisutaj~jAna pariharisidantha| hariBaktAgraNi SrI jagannAtha ||4||

dhareyOLu hari lIlAmRuta vRuShTi gareyalu | pari pari kathegaLa racisida ||
varadEndra munigaLa pAda sArasa BRuMga | parama sucarita SrI prANESa ||5||

hari Bakti mArgava pari pari SiShyari | garuhi karuNadinduddharisida ||
paramata timirakke taraNi svarUpa SrI | guru prANESAryarigeraguve ||6||

guru pAda sEveya pari pari gaidu I| dhareyOLu dhanyarendenisida ||
hari dAsa kularatna sarvasadguNa pUrNa| vara SrISa prANESa dAsArya ||7||

guru prANESarakara sarasija sanjAta | parama BAgavatarenisida ||
maruta matada tatvavaridantha suKada sun | dara viThala mOda viThalareMba ||8||

BUmiyOL varadESa viThThalana nijaBakta | stOmakke SirabAgi namisuve ||
A mahAtmara pAda rajadoLennanu dEva | nEmadindali horaLADiso ||9||

 

Posted in dasara padagalu, MADHWA, pranesha dasaru

Allocation of idols to Yathigalu by Madhwacharyaru

ಸುಖ ತೀರ್ಥರೆದುವರನ ಸ್ಥಾಪಿ-
ಸ್ಯೊ೦ಭತ್ತೆತಿಗಳನು ಮಾಡಿ ಅವರವರಿಗೆ
ಅಕಳ೦ಕ ನಾಮಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೊಟ್ಟ
ವಿವಿರ ಬಣ್ಣಿಸುವೆ ಸುಜನರು ಕೇಳಿ || ಪ ||

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೃಷೀಕೇಶ-
ನರಹರಿ ಜನಾರ್ಧನ ಯತಿ |
ಉಪೇ೦ದ್ರ ತೀರ್ಥ ಪಾಪಘ್ನ ವಾಮನ ಮುನಿಪ
ವಿಷ್ಣು ಯತಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ದೋಕ್ಷಜ ತೀರ್ಥರು || 1 ||

ಈ ಪೆಸರಿಲೊ೦ಭತ್ತು ಮ೦ದಿ ರಘುಪತಿ-
ಕಾಳೀ ಮಥನ ವಿಠ್ಠನೆರಡೆರಡು |
ಭೂಪತಿ ನರಸಿ೦ಹ ವಿಠ್ಠಲ ಹೀಗೆ
ಒ೦ಭತ್ತು ಮೂರ್ತಿಗಳನು ಕೊಟ್ಟು || 2 ||

ಪದುಮನಾಭರಿಗೆ ರಾಮನ ಕೊಟ್ಟು
ಸಕಲ ದೇಶವನಾಳಿ ಧನ ತಾ ಎನುತಲೀ |
ಅದರ ತರುವಾಯ ಹೃಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರಿ-
ಗೊ೦ದು ರಾಮ ಮೂರ್ತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು || 3 ||

ಬುಧ ಜನಾರ್ಚಿತ ನೃಸಿ೦ಹಾರ್ಯಾರಿಗೆ
ಕಾಳಿಯ ಮರ್ಧನನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ |
ಹೃದಯ ನಿರ್ಮಲ ಜನಾರ್ದನ ತೀರ್ಥರಿಗೆ-
ಕಾಳೀ ಮಥನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು || 4 ||

ಯತಿವರ ಉಪೇ೦ದ್ರರಾಯರಿಗೆ ವಿಠ್ಠಲನ-
ವಾಮನ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ವಿಠ್ಠಲನಾ |
ನತ ಸುರದ್ರುಮ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರಿಗೆ ವರಹ-
ಶ್ರೀರಾಮ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ನರಸಿ೦ಹ || 5 ||

ಅತಿ ಸುಗುಣ ಅಧೋಕ್ಷಜ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ವಿಠಲ-
ನಿ೦ತು ವೊ೦ಭತ್ತು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೊಟ್ಟು |
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ರೌಪ್ಯ ಪೀಠ ಪುರಸ್ಥ-
ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠ್ಠಲನ ಅರ್ಚನೆ ಗಿಟ್ಟರು ಕೇಳಿ ||6 ||

suKa tIrthareduvarana sthApi-
syomBattetigaLanu mADi avaravarige
akaLanka nAmagaLa mUrtigaLa koTTa
vivira baNNisuve sujanaru kELi || pa ||

SrI padmanABa hRuShIkESa-
narahari janArdhana yati |
upEmdra tIrtha pApaGna vAmana munipa
viShNu yati rAmatIrtha dOkShaja tIrtharu || 1 ||

I pesarilomBattu mandi raGupati-
kALI mathana viThThaneraDeraDu |
BUpati narasimha viThThala hIge
o0Battu mUrtigaLanu koTTu || 2 ||

padumanABarige rAmana koTTu
sakala dESavanALi dhana tA enutalI |
adara taruvAya hRuShikESa tIrthari-
go0du rAma mUrtiyanu koTTu || 3 ||

budha janArcita nRusimhAryArige
kALiya mardhananAda SrIkRuShNa mUrti |
hRudaya nirmala janArdana tIrtharige-
kALI mathana SrIkRuShNa mUrtiyannu koTTu || 4 ||

yativara upEndrarAyarige viThThalana-
vAmana tIrtharige viThThalanA |
nata suradruma viShNu tIrtharige varaha-
SrIrAma tIrtharige narasimha || 5 ||

ati suguNa adhOkShaja tIrtharige viThala-
nintu vomBattu mUrtigaLa koTTu |
kShitiyoLage raupya pITha purastha-
prANESa viThThalana arcane giTTaru kELi ||6 ||

 

Posted in dasara padagalu, Harapanahalli bheemavva, MADHWA, sravaana maasa

Budha brahaspathi haadu

budha brahaspathi hadu

karimuKada gaNapatiya caraNake vandane mADi |
SAradege SirabAgi bEDikoMbuve nAnu |
olidenage varava koDu enuta || 1 ||

ajaBava nArada sujanarondita dEva |
mudadi muddu mahAlakShmI nArAyaNAM |
BujapAdakeragi namO eMde || 2 ||

irutidda baDava brAhmaNanoMdu paTTaNadi |
maDadi makkaLu nAlku maMdi sutaru
saKiyaroDagoMDu suKadiMda || 3 ||

obbobba sutage ibbibbaru ganDu makkaLu |
vidyuktadinda canDikupanayana |
SuddhAtmarAgirutiharu || 4 ||

prAtaHkAladaleddu nAlku maMdi sutaru |
gOpALa jOLa nAlku sEru kALu |
taMd~hAkuvaru ardha grAsavanu || 5 ||

mUru pAvu hiTTu munjAne iTTu |
munduLida grAsavanu butti aMbali
kAsikonDu kAla kaLeyuvaru || 6 ||

ondAnondu dinadi bandaribbaru dvijaru |
mandiradi dvAradali nintu kUgutire |
bandaLobbaLu hiriya sose tAnu || 7 ||

Aru baMdavaru nimma nAma vEneMdenalu |
bAgi Siravanu caraNake vaMdane mADi
bahaLa Baktiyali karedaLu || 8 ||

dArAdarEnamma bAyAri baLalidevu |
mUru nirahAra mADi bandevu namage |
AhArava koTTu kaLisendaru || 9 ||

BikShege hOdavaru I kShaNa bandavaru |
arekShaNa nIvu taDedare jOLada |
BikShavanu mADi baDisuvenu || 10 ||

hottu bahaLAyitu hasida namma hoTTege |
tuttanna koTTare adanunDu nAvIga |
tRuptarAgi harasi naDedEvu || 11 ||

maDi uTTu mADidaLu muMjimaNigaLigaDige |
taDeyadE nIvu snAna mADi bannireMdu |
dRuDha BaktiyiMda karedaLu || 12 ||

snAna sandhyAvandaneya mADi bandevu enalu |
tAnu eDemADi eraDu bakkariya
nIDidaLu bahaLa haruShadi || 13 ||

bella beNNeyatuppa karaNi karaNi kenemosaru |
nuNNane tovve areda kobbari kAra |
uNNireMdu hAkuttiddaLu || 14 ||

saDagaradi adanunDu kuDidu mElmajjigeya |
oDedaDike vILyava koTTu nimma |
naDeva hesaru hELabEkendaLu ||15 ||

indusutanu, suraraguruvu |
endu pELuvaru emage | bandevu nAvu budha
bRuhaspatigaLu | AnandavAyitu namagiMdu || 16 ||

anna bEkAdare aDuge oleya gODeyali |
nammannu baredu pUje mADidare
annavanu karedu nAvu koDuvevu || 17 ||

BAgya bEkAdare baredu peTTigeyali |
bahaLa Baktiyinda pUje mADidare bAgya
koDuvevendu hELi naDedarAga || 18 ||

suNNa sAraNe mADi baNNa citrava baredu |
cennAgi baredu budha-brahaspatigaLannu |
mannisi pUjeya mADidaru || 19 ||

hacciTTu dIpa gandhAkShateya Pala puShpa |
utrANi akki mantrAkShate mADi |
Baktile pUjeyanu mADidaru || 20 ||

gOpALak~hOdalli gOdhi bELe akki |
hAkuvaru tandu nAlku bIdiyali ganTu|
tAvu iTTu hottAru hegalalli || 21 ||

hiDi jOLa bEDidare paDi jOLa hAkuvaru |
baDavaru nIvu bannirendu karedu |
hiDi hiDi rokka koDuvaru || 22 ||

Baradinda bandAga suruvidaru dhAnyavanu |
baredantha goMbeyanu kELidaradara
vivaravanu hELabEkendu || 23 ||

ivaru budha-bRuhaspatiyeMba dEvategaLu |
ivaru bandemma maneya UTavanuMDu |
olidu varava koTTu naDedaru || 24 ||

bahaLa annava mADu jOLada bakkari mADu |
bELeya tovve bella jiNNiya tuppa
ella naivEdyake iDirendu || 25 ||

dinadinake dhana dhAnya GanavAgi baruvadu |
maneyalli suKavu manake baMda dESa |
nODi baruvenendanu|| 26 ||

arehoTTe dAridrya hiMdAyitu |
sarva rAjyavanu nODi baruveneMdu |
horaTanobba hiriya maga tAnu || 27 ||

candrAvatiyali caMdraSEKaraneMba rAjanu |
andu svargasthanAgiralu rAjyakke |
mundobba arasanu baralendu || 28 ||

Aneya karadali vanamAleya koTTarAga |
tAnu ODuta hOgi A dvijana koraLali |
hAkitu bahaLa hariShadali || 29 ||

baDava brAhmaNa iMtha poDavipAlakatanava |
koDalAgadu naDe naDe naDeyeMdu |
dUDidaru Ura horagAga || 30 ||

mattomme mAleya koTTarODuta dvijana |
kuttigeyali hAki tanna soMDeyiMda
ettikoMDoytu A gajavu || 31 ||

lakShmI olidavarige alakSha mADuvadEnu |
sAkShAt doreyu Itanendu hogaLuta |
kaTTidaru paTTavanu bEga || 32 ||

mattavara mandirake bandaru budha_bRuhaspatigaLu |
svasthavE kShEmavE eMbante vArteyanu |
kELidaru karuNadiMdAga || 33 ||

bandIri dayamADi uMDu hOgi enuta |
manDige PENe mADuvudakemaragOdhi |
tandaLu sakala sAhitya || 34 ||

namagEnu bEDamma nauli pAkada BakShya |
navanIta SAka SaMkaragaMDana aDige |
saviyAgi mADi baDiseMdaru || 35 ||

jODisi maNeya hAki jyOtigaLa hacciTTu |
kUDrisidaLAga kuDi bALe ele hAki
mADidaDigeya baDise Baktiyali || 36 ||

unDu kai toLedu vILya takkonDu |
saMBramadi sAmrAjyavanALirendu |
olidu varava koTTu naDedaru || 37 ||

ondu dina makkaLu bandu kOpadi bareda |
goMbeyanu aLisi aDigeyanu |
eLetandu unDu naivEdyakke iDade hAge || 38 ||

andinindali banditu dAridrya |
ondu sere kALu huTTadantAyitu |
mundEnu emage gatiyeMdaru || 39 ||

Uru biTTu para Urige hOdalli |
Aru tiLiyuvaru nammanu kaTTige |
mAri kAlavanu kaLeyONa || 40 ||

UrUru tirugutali mIritu hanneraDu varuSha |
mArutali hOgi maganu doreyu Adantha |
Saharakke hOgi sEridaru || 41 ||

guDDa guDDava tirugi doDDa horegaLa hottu |
daDDi biddavu namma udarakke |
duDDugaLu doreyavendenuta || 42 ||

arasina maneyalli aresutiddaru gaccu |
dharisi kaTTigeya daNiyalArade gaccu |
areyuva kelasakke hondidaru || 43 ||

oMdu dina A rAja baMdu bAjArake |
tAyi tande aNNa tammandira henDaru tanna
sati sutara nODi haruShadali || 44 ||

dore tAnu tammavara gurutu tiLidAkShaNadi |
aritukO ivara vartamAnaveMdu
kaLisidanu maMtriyanu bEga || 45 ||

dAva dESavu nimma nAmavEneMdenalu |
hELidaru tamma sakala vRuttAMtavanu |
kELi santApadindAgi || 46 ||

hiriya maga doreyAgi iruva I Uralli |
parama puNya BAgyaSAligaLeMdu |
aruhidanu avarige vArteyanu || 47 ||

magana vArteyanu kELi manadali higgutalAga |
janani janaka taMmmandiru henDiru tanna |
sati sutaru kELi haruShadali || 48 ||

bahaLa sAmudrike balla siddhAntigaLa |
kELidanu karesi mIritu hanneraDu varuSha |
mAri BeTTiyAgalu hEge || 49 ||

kopparige tailavanu tuMbiTTu dEvAlayadi |
sutta niMtu ninna muKava nODidare
adake mattEnu dOShavillavendaru || 50 ||

Uru SRungarisi bIdi tOraNa kaTTi |
sAdhu SrIgandha parimaLada thaLiyanu koTTu
BEri nagAri hOyisutali || 51 ||

tEji gajapallakki kAjinandadi rathavu |
bAjAradoLage bAja Bajantriya |
Uduva kALi kaDimeyilla || 52 ||

erisi ellarige vastrava uDisi divyAMbarava |
kaLisidanu muttu mANikyadABaraNa
iDisi hUmAle muDisutali || 53 ||

hiDimuDi hAsutali hiDidaru Cattarige |
hiDi hiDi koDuta honnu brAhmaNarigella
saDagaradi naDedu guDige Aga || 54 ||

eNNeyoLu baggi ellarU muKa nODi |
aNNa tammaMdiru henDiru tanna sutaru |
mannisida tAyi tandegaLa || 55 ||

tuppada dIvigeyu karpUradAratiya |
drAkShi KajjUra kadaLi nArikELa Pala |
samarpaNeya mADidaru harigAga || 56 ||

gandha kuMkuma kusuma ariShiNavu |
banda muttaideyarige uDiya tuMbutali |
Anandadinda akka tangiyaru || 57 ||

KIru manDige PENe kShIra GRuta sakkareyu |
sAru SAlyanna SAka pAkagaLinda |
Ura janara uNisidaru || 58 ||

dakShiNe tAMbUla takkonDu konDADutali |
lakShAdhikAri nInAgendu janarella |
mantrAkShateya hAki harasidaru || 59 ||

baNNa cAvaDi citra cinnada caukaTTu |
kannaDi mahAlu kanaka kaMbada maneyu |
tammavara kUDi hokkanaramaneya || 60 ||

enTu makkaLige tannenTariShTarakUDi |
kanThABaraNa kaTTisida mAngalyavanu |
santOShadi mADidaru maduveyanu || 61 ||

modalu SrAvaNa mAsa budhavAra dinadali |
budha-bRuhaspatiya katheya pELuve
nAnu | mudadinda kELi janarella || 62 ||

nEmadindali I katheya hELi kELida janara |
BImESakRuShNanuddhAra mADi |
kAmita Pala koDuvanu || 63 ||

 

 

Posted in aarathi, dasara padagalu, MADHWA, purandara dasaru

Dhooparathiya noduva banni

ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ||ಪ||

ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ||ಅ.ಪ||

ಮುತ್ತು ಛತ್ರ ಚಾಮರ ಪತಾಕ ಧ್ವಜ
ರತ್ನ ಕೆತ್ತಿಸಿದ ಪದಕ ಹಾರಗಳು
ಮತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭೆಯ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ
ಸತ್ಯಭಾಮೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯರಸ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ||1||

ಢಣ ಢಣ ಢಣವೆಂಬ ತಾಳ ದಂಡಿಗೆ ಭೇರಿ
ಝಣಕು ಧಿಮಿಕು ಎಂಬ ಮದ್ದಳೆಯ
ಝಣ ಝಣಿಸುವ ರವ ವೀಣೆ ಕಿನ್ನರಿ ಸ್ವರ
ಘನ ರಾಗದಿಂದಲಿ ಹಾಡುತ ಪಾಡುತಲಿ||2||

ಷಡಪಂಚ ಘಂಟೆ ಝಾಗಟೆಯು ಮೊದಲಾದ
ದೃಢವಾದ ವಾದ್ಯ ಮಂಗಳದಿನದಲ್ಲಿ
ಪಡೆದ ಕಾಂತಿ ಧವಳ ಶಂಖದ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ
ಒಡೆಯ ಶ್ರೀಯರಸನ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೂಜೆಯ||3||

ಹರಿ ಸುರಪತಿ ವಿರಿಂಚಿಜನಕ
ಪರಮ ಮೂರುತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ
ಪರದೈವವೆಂಬ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನಾದ
ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ||4||

dhUpAratiya nODuva banni ||pa||

namma gOpAla kRuShNa dEvara pUjeya ||a.pa||

muttu Catra cAmara patAka dhvaja
ratna kettisida padaka hAragaLu
matte kOTi sUrya praBeya dhikkarisuva
satyaBAme rukmiNiyarasa SrI kRuShNana||1||

DhaNa DhaNa DhaNaveMba tALa daMDige BEri
JaNaku dhimiku eMba maddaLeya
JaNa JaNisuva rava vINe kinnari svara
Gana rAgadiMdali hADuta pADutali||2||

ShaDapaMca GaMTe JAgaTeyu modalAda
dRuDhavAda vAdya maMgaLadinadalli
paDeda kAnti dhavaLa SanKada pUjegaLiMda
oDeya SrIyarasana saMBramada pUjeya||3||

hari surapati virincijanaka
parama mUruti puruShOttamana
paradaivaveMba SrI ranganAthanAda
purandara viThala dEvara pUjeya||4||

 

Posted in aarathi, dasara padagalu, MADHWA, purandara dasaru

Ekaarathiya noduva banni

ಏಕಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ||ಪ|

ನಮ್ಮ ಲೋಕನಾಥನ ಸಿರಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗುವ ||ಅ.ಪ||

ಹರುಷದಿಂದ ಏಕಾರತಿಯ ಬೆಳಗಲು
ನರಕದಿಂದುದ್ಧಾರ ಮಾಡುವನು
ಪರಮ ಭಕುತಿಯಿಂದ ನರರನು
ಹರಿ ತನ್ನ ಉದರದೊಳಿರಿಸುವನು||1||

ತುಪ್ಪದೊಳ್ಬೆರೆಸಿದ ಮೂರು ಬತ್ತಿಯನಿಟ್ಟು
ಒಪ್ಪುವ ದೀಪಕೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ
ತಪ್ಪದೆ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳ ಸಂಹರಿಸುವ
ಅಪ್ಪ ವಿಟ್ಟಲನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗುವ||2||

ಅನ್ಯ ಚಿಂತೆಯ ಮಾಡದನ್ಯರ ಭಜಿಸದೆ
ಅನ್ಯ ದೇವರ ಸ್ಮರಿಸದಲೆ
ಅನನ್ಯನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಟ್ಟಲನ್ನ
ಘನ್ನ ನಾಮಂಗಳ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಲಿನ್ನು||3||

EkAratiya nODuva banni ||pa|

namma lOkanAthana siri pAdakke beLaguva ||a.pa||

haruShadiMda EkAratiya beLagalu
narakadiMduddhAra mADuvanu
parama Bakutiyinda nararanu
hari tanna udaradoLirisuvanu||1||

tuppadoLberesida mUru battiyaniTTu
oppuva dIpake dIpa hacci
tappade sakala pApagaLa saMharisuva
appa viTTalana pAdakke beLaguva||2||

anya cinteya mADadanyara Bajisade
anya dEvara smarisadale
ananyanAgi SrI purandara viTTalanna
Ganna nAmangaLa dhyAnisuttalinnu||3||

Posted in dasara padagalu, Harapanahalli bheemavva, lakshmi, MADHWA

Etthire navarathnadaruthi

ಎತ್ತಿರೇ ನವರತ್ನದಾರುತಿ ಕರ್ತೃರಂಗನ ರಾಣಿಗೆ||ಪ||
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಲೋಲನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ||ಅ.ಪ||

ಶುದ್ಧ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ನದಿಯಲಿ ವಜ್ರಪೀಠದಿ ಕುಳಿಸಿರೇ|
ತಿದ್ದಿ ತಿಲಕವ ತೀಡಿದಂಥ ಮುದ್ದು ಮಂಗಳಗೌರಿಗೆ||1||

ಎರೆದು ಪೀತಾಂಬರವನುಡಿಸಿ ಸರ್ವಾಭರಣವನಿಡಿಸಿರೇ|
ಹರಳಿನೋಲೆ ಮೂಗುತಿ ಇಟ್ಟ ಮುದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ||2||

ಅಚ್ಚಮಲ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಿಗೆ ಎತ್ತಿರೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕೆ|
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಲೋಲನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ||3||

ಹರಿಯ ವಂಚಿಸಿ ಕರವೀರದೊಳು ಭರದಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವೊಳೇ|
ಪರಮಭಕ್ತರಿಗೆ ವರವ ಕೊಡುವ ನಿಗರ್ವಿಗೊಲಿಯುವ ದೇವಿಗೆ||4||

ಹುಟ್ಟು ಬಡವಿಯ ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಕೊಟ್ಟಳರಸನ ಸಿರಿಯನು|
ಹೆತ್ತಕುವರನ ತೋರಿದಂಥ ಶುಕ್ರವಾರದ ಗೌರಿಗೆ||5||

ನಿಗಮವೇದ್ಯಳೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದಲಿ ಪೊಗಳುವೆ|
ತೆರೆದು ಭಾಗ್ಯವ ನೀಡುವಂಥ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಮಡದಿಗೆ||6||

ettirE navaratnadAruti kartRuraMgana rANige||pa||
uttamOttamalOlanAda viShNuvina kalyANige||a.pa||

Suddha snAnava mADi nadiyali vajrapIThadi kuLisirE|
tiddi tilakava tIDidantha muddu maMgaLagaurige||1||

eredu pItAMbaravanuDisi sarvABaraNavaniDisirE|
haraLinOle mUguti iTTa muddu mahAlakShmI dEvige||2||

accamallige lakSha saMpige ettirE nimma pAdake|
uttamOttamalOlanAda viShNuvina kalyANige||3||

hariya vancisi karavIradoLu Baradi sthiravAgiruvoLE|
paramaBaktarige varava koDuva nigarvigoliyuva dEvige||4||

huTTu baDaviya kaShTa kaLedu koTTaLarasana siriyanu|
hettakuvarana tOridantha SukravArada gaurige||5||

nigamavEdyaLE ninna mahimeya bagebageyindali pogaLuve|
teredu BAgyava nIDuvanha BImESakRuShNana maDadige||6||

 

Posted in aarathi, dasara padagalu, Harapanahalli bheemavva, lakshmi, MADHWA

Arathi maduvevu lakshmi devige

ಆರತಿ ಮಾಡುವೆವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ||||
ಸಾಯಕ್ಕ ಧೇಯಕ್ಕಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ||.||

ಸೋಮಕಾಂಬೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಭುಂಜಿಸುತಿರಲು
ರಾಜನರಸಿ ಅಡಿಗೆ ಕಂಡು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದಳು||||

ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪೋಗಲು
ಅಡವಿಯೊಳಗೆ ಎರಡು ಶಿಶು ಪೆತ್ತು ವನಕೆ ನಡೆದಳು||||

ಸೋಮೇಶಭಟ್ಟನು ತುಳಸಿಗೆಂದು ಬಂದು
ಎರಡೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು||||

ರಾಜಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು
ರಾಜನರಸಿ ಧೇಯಕ್ಕ ಗೌರಿಯ ಮರೆತಳು||||

ಸಾಯಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಸತಿಯ ಪೂಜಿಸಿ 
ಮರಳಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವ ಪಡೆದಳು||||

Arati mADuvevu lakShmI dEvige||pa||

sAyakka dhEyakkage saMpattu koTTa lakShmIdEvige||a.pa||

sOmakAMbe pUje mADi Bunjisutiralu
rAjanarasi aDige kanDu ninde mADidaLu||1||

ninde mADida kAraNadinda rAjya pOgalu
aDaviyoLage eraDu SiSu pettu vanake naDedaLu||2||

sOmESaBaTTanu tuLasigendu bandu
eraDU makkaLannu etti manege hOdanu||3||

rAjamantrigaLige maduve mADikoTTanu
rAjanarasi dhEyakka gauriya maretaLu||4||

sAyakkana manege bandu BImESakRuShNana satiya pUjisi
maraLi tanna rAjyava paDedaLu||5||